Política de privacitat i protecció de dades

Detalls de la nostra política de privacitat

Informació general

Aquesta “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol.
En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com vam realitzar aquests processos, amb què nalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.
Per tot el que s’ha exposat, un cop revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment.

Responsable del tractament

Qui recull i tracta les seves dades?

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els cions i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els cions i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o d’l’Estat Membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identicatives com a Responsable de l’Tractament són els següents: NEXE IMPRESSIONS S.L – CIF B17883927

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:

Carrer Ramon Turró, 16, local, baixos. 17005, Girona, Espanya

Email: info@nexeimpressions.com – Telèfon: 972246048

Domicili postal:

Carrer Ramon Turró, 16, local, baixos. 17005, Girona, Espanya

Mesures de seguretat

Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

  • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
  • Veri car, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
  • Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Finalitat del tractament

Per a què volem tractar les seves dades?

Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.

CONSULTES PÀGINA WEB Gestió de clients potencials i contactes

ENVIAMENT DE CORREU COMERCIAL Enviament de comunicacions comercials

FACTURACIÓ A CLIENTS Gestió de clients / proveïdors, comptable, fiscal i administrativa

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS Selecció de personal

Durant quant de temps conservem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que hi hagi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

CONSULTES PÀGINA WEB: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat

ENVIAMENT DE CORREU COMERCIAL: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat

FACTURACIÓ A CLIENTS: Mentre es mantingui la relació mercantil

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat

Legitimació del tractament

Per què tractem les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

CONSULTES PÀGINA WEB: Consentiment explícit de l’interessat; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers

ENVIAMENT DE CORREU COMERCIAL: Consentiment explícit de l’interessat

FACTURACIÓ A CLIENTS: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte; Interès legítim del responsable del tractament o de tercers

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Consentiment explícit de l’interessat

Destinataris de les seves dades

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?
No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat obligació legal.

Fem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?
No realitzem transferències internacionals de les seves dades

Procedència i tipus de dades tractades

D’on hem obtingut les seves dades?

Consultes pàgina web

  • Potencials clients: El mateix interessat o el seu representant legal

Enviament de correu comercial

  • Clients: El mateix interessat o el seu representant legal
  • Potencials clients: El mateix interessat o el seu representant legal

Facturació a clients

  • Clients: El mateix interessat o el seu representant legal

Recepció de curriculums

  • Potencials treballadors: El mateix interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?

Consultes pàgina web

  • Potencials clients
   Dades identificatius (Nom i cognoms; Adreça electrònica)

Enviament de correu comercial

  • Clients
   Dades identificatives (Direcció electrònica; Nom i cognoms)
  • Potencials clients
   Dades identificatives (Direcció electrònica; Nom i cognoms)

Facturació a clients

  • Clients
   Dades identificatives (Direcció postal; Signatura manuscrita; NIF / NIE / Passaport; Nom i cognoms) Econòmics, financers i d’assegurances (dades bancàries)

Recepció de curriculums

  • Potencials treballadors
   • Dades identificatives (Direcció electrònica; Adreça postal; Telèfon; Signatura manuscrita; Imatge; NIF / NIE / Passaport; Nom i cognoms)
   • Acadèmic i professionals (Professió; Currículum Vitae; històric de l’estudiant)
   • Característiques personals (Data de naixement)
   • Detalls d’ocupació (Professió; Llocs de treball; històric del treballador)

Drets dels interessats

Quins són els drets que l’emparen?

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets amb relació a l’ús que li donem a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

  • Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals
  • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
  • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l'”oblit”)
  • LIMITAR o OPOSAR a l’ús que li donem a les seves dades
  • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
  • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
  • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, recti cació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Consultes pàgina web

Responsable: NEXE IMPRESSIONS S.L

Direcció: Carrer Ramon Turró, 16, local, baixos. 17005, Girona, Espanya

Telèfon: 972246048

E-mail: info@nexeimpressions.com

Pàgina web: https://www.nexeimpressions.com

Enviament de correu comercial

Responsable: NEXE IMPRESSIONS S.L

Direcció: Carrer Ramon Turró, 16, local, baixos. 17005, Girona, Espanya

Telèfon: 972246048

E-mail: info@nexeimpressions.com

Pàgina web: https://www.nexeimpressions.com

Facturació a clients

Responsable: NEXE IMPRESSIONS S.L

Direcció: Carrer Ramon Turró, 16, local, baixos. 17005, Girona, Espanya

Telèfon: 972246048

E-mail: info@nexeimpressions.com

Pàgina web: https://www.nexeimpressions.com

Recepció de curriculums

Responsable: NEXE IMPRESSIONS S.L

Direcció: Carrer Ramon Turró, 16, local, baixos. 17005, Girona, Espanya

Telèfon: 972246048

E-mail: info@nexeimpressions.com

Pàgina web: https://www.nexeimpressions.com

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agencia Española de Protección de Datos

C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya

Email: info@aepd.es

Telèfon: 912663517

Web: https://www.aepd.es

Consentiment i acceptació

L’acceptació de el present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i acceptació” de la nostra Política de Privacitat.