Avís legal

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Propietat del lloc web

Titular de la pàgina web: NEXE TECNICS IMPRESSORS, S.L – CIF B09905670 – Nexe Impressions
Direcció: Carrer Ramon Turró, 16, local, baixos. 17005, Girona, Espanya
Contacte: Tel. 972246048 – email: info@nexeimpressions.com
Activitat: ARTS GRÀFIQUES

Condicions generals d’ús

El portal web https://www.nexeimpressions.com té com a objecte facilitar el públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.

L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

El titular del lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Amb l’objecte de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts de la mateixa podran ser modificados, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud de les mateixos acudint a les fonts oficials.

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de NEXE IMPRESSIONS S.L, NEXE IMPRESSIONS o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web.

El titular del lloc web prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web.

L’ús dels continguts ha de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular del lloc web NEXE IMPRESSIONS.

Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

  • Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
  • Es citi expressament a titular del lloc web com a font i origen d’aquells.
  • El propòsit i la finalitat d’aquest ús sigui compatible amb els fins del Web i / o activitat del titular de la pàgina web.
  • No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular de la pàgina Web, prèviament i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb el titular de la pàgina web.

Responsabilitat

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés a aquesta web, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

El titular del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent en la pàgina web https://www.nexeimpressions.com.

No obstant això, i en compliment del que disposa la LSSI, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb el titular de la pàgina web.

El titular del lloc web no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant de les mateixes.

Links o hiperenllaços

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercer. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a titular de la pàgina Web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular del lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular del lloc web i de les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. El titular del lloc web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al lloc web https://www.nexeimpressions.com hauran de respectar les següents condicions:

  • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de NEXE IMPRESSIONS S.L de la pàgina que realitza l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • El titular del lloc web pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de titular de la pàgina web.
  • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, habilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a titular del lloc web excepte aquells signes que formin part de la mateixa enllaç.

Protecció de dades personals

Per a aquells casos que es recaptin, tracten o emmagatzemen dades personals, es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar al peu o footer del lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el titular del lloc web i l’usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, Espanya.