Comunidad de Madrid

Tanit Plana

Impressió LED UV, enquadernació fil vista, estampació tres costats amb “pà d’argent” amb texte en moviment al frontal i relleu sec.

Més informació sobre l’exposició de fotografia TANIT PLANA (article en castellà).

Categoria
Editorial