• Associació Catalana d'Universitats Públiques
  • Associació Catalana d'Universitats Públiques
  • Associació Catalana d'Universitats Públiques
  • Associació Catalana d'Universitats Públiques
  • Associació Catalana d'Universitats Públiques
  • Associació Catalana d'Universitats Públiques
  • Associació Catalana d'Universitats Públiques
  • Associació Catalana d'Universitats Públiques

Associació Catalana d’Universitats Públiques

El Valor Social de les Universitats Públiques Catalanes, una aproximació quantitativa i qualitativa

Indicadors de Recerca i Innovació de les Universitats Públiques Catalanes. Informe 2020

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques és un dels clients que any rere any ens confia la producció gràfica integral dels seus informes i memòries anuals i bianuals. Darrerament s’han publicat, El Valor Social de les Universitats Públiques Catalanes, una aproximació quantitativa i qualitativai Indicadors de Recerca i Innovació de les Universitats Públiques Catalanes. Informe 2020″.

A partir d’un llibre d’estil dissenyat per l’agència Minimilks, hem treballat les adaptacions de gràfics i taules, una feina ingent d’exportació de dades des de l’Excel a Illustrator i d’edició d’infografies a estils predefinits amb el client. Exportar dades econòmiques, diagrames i gràfics fets per investigadors i estudiosos a un format disseny amable ha estat una feina metòdica i laboriosa.

Quant a la impressió, les característiques dels dos documents van ser les mateixes: Estucat Mat FSC de 350 g. a la coberta amb pel·liculat mat anti ratllada a una cara i, a l’interior, paper òfset FSC de 120 g. imprès a dues cares. Les úniques diferències entre els dos llibres eren el nombre de pàgines i la traducció als idiomes. El “Resum Executiu: El valor social de les universitats públiques catalanes. Una Aproximació quantitativa i qualitativa” compta amb 156 pàgines mentre que l'”Informe 2020. Indicadors de recerca i innovació de les universitats Públiques Catalanes” es compon de 84 pàgines interiors més les cobertes. A més, en el cas de l’Informe del 2020, es van maquetar dos llibres: un primer només en català i un segon en tres idiomes (català, castellà i anglès).

Aquest projecte ens ha permès donar una forma amable i entenedora a uns continguts complexes i de gran valor estadístic, fent que la seva divulgació sigui comprensible per mitjans de comunicació i altres institucions i empreses del país.

Crear un equip de coordinació amb l’ACUP, analitzar, exportar i maquetar les dades, i finalment, imprimir i preparar els informes també en format online, ens fa sentir satisfets, un projecte CLAUS EN MÀ d’èxit.

Tags
HP Indigo