Swiss binding – Enric Ansesa

Enric Ansesa. Fets/Facts · Camins · Persistències · Senyals

Museu d’Art de Girona, Casa de Cultura de Girona, Bòlit Centre d’Art Contemporani i Museu d’Història de Girona

The creative studio AEIOU and the Museu d’Art de Girona have entrusted us with this magnificent project. A book that includes the works of the Girona painter Enric Ansesa and that will accompany, in the coming months, four exhibitions in Girona.

The artist’s exhibition, divided between four different locations, can be visited at:

 • FETS/FACTS
  Bòlit, Centre d’Art Contemporani
  From November 20, 2020 to January 31, 2021
 • CAMINS
  Museu d’Art de Girona
  From December 5, 2020 to April 5, 2021
 • PERSISTÈNCIES
  Casa de Cultura de la Diputació de Girona
  From December 17, 2020 to February 20, 2021
 • SENYALS
  Museu d’Història de Girona
  From January 25 to March 8, 2021

In order to give it a unique character, the book has been bound in Swiss binding with open stitching and black ink spine.

La coberta vol ser un preàmbul de l’estil de l’artista i la coberta completament impresa en tinta negra amb tocs de daurat, per protegir i contrastar ho hem acabat amb una pel·lícula mat antiratllada i UVI serigràfic 3D. Per l’interior hem optat per la solució amb la tecnologia d’impressió LED UV sobre el paper Creator Vol 135 g. Aquesta tecnologia ens permet un assecatge immediat, un estalvi en el consum de tinta i energia i un contrast magnífic dels negres de les obres de l’artista en un paper amb una certa porositat. En llibre conté un gran desplegable interior cosit entre plecs.

The cover is intended to be a preamble to the artist’s style and the cover is completely printed in black ink with gold details, to protect and contrast we have finished it with laminated scratch-resistant and 3D screen printing UVI. Inside, we opted for UV LED printing technology on Creator Vol 135 g paper. This technology allows us an immediate drying, a saving in the consumption of ink and energy and a magnificent contrast of the blacks of the works of the artist in a paper with a certain porosity. The book it contains a large drop-down interior sewn between folds.

Features

 • Methacrylate case with engraving.
 • Mix of graphic elements: linings, holographic printing, drop-down, glued graphic elements suspended in the air.

Papers