Blog

Aquest ha estat un projecte ben singular en el que la part creativa, editorial i de producció hem hagut de treballar molt ben coordinats des de l’inici. Aquest llibre-objecte vinculava una amistat entre els autors, amb un fil conductor, el color blau, a través dels diferents paisatges que el fotògraf Thomas Dhellemmes havia copçat en un munt d’indrets a través dels seus viatges pel món i la vella amistat amb l’escriptor Tahar Ben Jelloun que escriu una mena d’evocació poètica a sota de cada imatge....

Wilhem Boeck ens comenta en la introducció del llibre , editat per Verlag Gerd Hatje, Sttutgart i Éditions Cercle d’Art, Paris el 1962, el motiu que va embrancar el gran artista a fer un llibre amb aquesta técnica d’impressió: Picasso s'havia convertit molt recentment en un adepte de la impressió de linòleum tallat. Es tractava d'una activitat nova, deguda sens dubte a la voluntat de l'artista de donar al color un lloc d'honor dins de la creació impresa, quan fins aleshores les arts gràfiques l'havien relegat a un paper subordinat, fins i tot en la litografia. Per a Picasso, la gúbia no consistia tant a explorar un nou regne d'objectes i formes com en exposar les formes que havia dominat als rigors d'unes possibilitats tècniques encara no provades. Com cada vegada que s'embarcava en una nova tasca, sigui escultura, litografia, ceràmica o aiguatinta, el resultat obtingut no es pot comparar amb res més que les creacions anteriors del mateix Picasso....

CAMINO VERDE és una petita joia editorial amb seu a Paris que edita projectes singulars i de temàtiques diverses, sempre lligades al món de l’art, del col·leccionisme de cotxes antics, etc. La música i els cotxes d’època són editats amb un exquisit tracte fotogràfic i fan les delícies de col·leccionistes arreu del món. Dirigida amb molta sensibilitat i amb una cura extrema pels detalls per la Clémentine Jouffroy i l’Alberto Martínez. Ha estat un plaer treballar amb ells en un projecte complex i que requeria molta feina prèvia d’anàlisi de tots els elements i una implicació absoluta en totes les fases del producte, des l’auditoria de les imatges, les proves certificades, les maquetes, el seguiment de la impressió, la supervisió del relleu, de l’estampació i finalment de l’enquadernació, en alguna fase del procés, completament artesanal....

Loreak és una firma de moda unisex amb seu a Irun, Euskadi. Creen les seves pròpies col·leccions en tota mena de productes de moda i complements, s’orienten a un públic jove i desinhibit, tenen una xarxa de botigues pròpies en diverses ciutats de l’estat espanyol i a França, a banda d’una potent botiga online, i s’han convertit en un referent de la moda urbana.Des de fa dues temporades, Borja Garmendia, director d’art de l’estudi Pensando en Blanco, i el dissenyador barceloní Carles Murillo creen –amb el seu treball simbiòtic– la seva imatge gràfica i els seus catàlegs, sempre originals i innovadors. Des de Nexe/Agpograf estem encantats que ens facin confiança, i és un plaer ajudar-los en la producció gràfica i el consell industrial. A més, aquest any han estat guardonats en diverses categories dels Premis Laus de disseny gràfic....

“La multicromia o simulació d'impressió en RGB”. El passat 21 de març, convidats per l’ATEP France, vàrem donar una conferència sobre la impressió en multicromia-impressió rgb a Paris. La conferència va registrar un ple absolut i el públic assistent, en la seva totalitat tècnics i directius del sector editorial i de la publicitat a França, va mostrar un gran interès amb un feed-back constant. La conferència tractava sobre com la impressió en multicromia ens permet anar més enllà de l’espectre de reproducció estandaritzat del CMYK. I explicàvem amb detall el procés tècnic i de colorimetria que ens ha dut a ser uns dels impressors pioners en la seva implantació a la UE....

Aquest projecte ha estat un repte tecnològic per el nostre grup d’empreses: Les Caméléons Paris (Fotomecànica), Nexe (pel retoc fotogràfic i la direcció tècnica) i Agpograf (per la impressió i l’enquadernació). En Bernard Champeau director de producció de les Éditions du Cercle d’Art de Paris, va mostrar-nos clarament en una primera reunió, les problemàtiques del llibre en sí. Havíem de fer una reproducció fidel de les obres de Pablo Picasso, però els únics originals existents eren una antiga edició del llibre. És a dir, no hi havia cap diapositiva, cap imatge digitalitzada, ni evidentment cap original de l’artista, l'únic original existent era un antic llibre imprès amb multituds de colors i pantones diferents. En resum la reproducció s’havia de fer íntegrament d’aquest original. I per suposat els resultats havíen d’aconseguir igualar la qualitat i la fidelitat....

Skip to toolbar